November 2022

  • Home
  • November 2022
DateBullionBuy/SellEntryEXIT LotsPointsResultProfit
01/11/2022GOLDBUY504005062010220Target220,000/-
01/11/2022SILVERBUY584005898010580Target1,74,000/-
02/11/2022GOLDSELL507805055010230Target230,000/-
02/11/2022SILVERSELL588505820010600Target1,80,000/-
03/11/2022GOLDSELL503005000010300Target3,00,000/-
03/11/2022SILVERSELL580005730010700Target2,10,000/-
04/11/2022GOLDBUY506005082010220Target2,20,000/-
04/11/2022SILVERBUY590005980010800Target2,40,000/-
07/11/2022SILVERBUY603506095010600Target180,000/-
08/11/2022GOLDBUY512505148010230Target230,000/-
09/11/2022GOLDSELL515505132010230Target230,000/-
10/11/2022GOLDBUY519005220010300Target300,000/-
11/11/2022GOLDSELL504505020010250Target250,000/-
11/11/2022SILVERSELL620006130010700Target210,000/-
14/11/2022SILVERBUY619506255010619Target185,700/-
14/11/2022GOLDBUY525405278010240Target240,000/-
15/11/2022GOLDSELL530005276010240Target240,000/-
15/11/2022SILVERSELL627506215010600Target180,000/-
16/11/2022SILVERSELL623006175010550Target165,000/-
17/11/2022GOLDSELL529805278010200Target200,000/-
17/11/2022SILVERSELL616506085010800Target240,000/-
18/11/2022GOLDSELL527805256010220Target220,000/-
21/11/2022SILVERSELL608006010010700Target210,000/-
21/11/2022GOLDSELL525005225010250Target250,000/-
22/11/2022GOLDSELL525505230010250Target250,000/-
23/11/2022GOLDBUY522005245010250Target250,000/-
25/11/2022GOLDSELL526505235010300Target300,000/-
25/11/2022GOLDBUY529505318010230Target
28/11/2022GOLDSELL525505230010250Target250,000/-
28/11/2022SILVERSELL617506115010600Target180,000/-
29/11/2022GOLDBUY529505218010230Target230,000/-
30/11/2022GOLDSELL531505290010250Target250,000/-