February 2023

  • Home
  • February 2023

DATEBULLIONBUY/SELLENTRYEXIT LOTSPOINTSRESULTPROFIT
01/02/2023GOLDBUY577005792010220Target220,000/-
01/02/2023SILVERBUY696507015010500Target150,000/-
02/02/2023GOLDSELL586305840010230Target230,000/-
02/02/2023SILVERSELL722007160010600Target180,000/-
03/02/2023SILVERSELL702006940010800Target240,000/-
03/02/2023GOLDSELL578505755010300Target300,000/-
06/02/2023GOLDBUY569205715010230Target230,000/-
07/02/2023GOLDBUY571005730010Target100,000/-
07/02/2023GOLDBUY570305730010270Target270,000/-
08/02/2023GOLDSELL573605710010260Target260,000/-
09/02/2023GOLDSELL572505700010250Target250,000/-
10/02/2023GOLDSELL568005658010220Target220,000/-
13/02/2023GOLDSELL567505651010240Target240,000/-
14/02/2023GOLDBUY566705693010260Target260,000/-
14/02/2023GOLDBUY567505698010230Target230,000/-
15/02/2023GOLDSELL564005610010300Target300,000/-
15/02/2023SILVERSELL659806548010680Target204,000/-
16/02/2023GOLDBUY569805620010220Target220,000/-
17/02/2023GOLDBUY558805616010280Target280,000/-
17/02/2023SILVERBUY647506550010750Target225,000/-
22/02/2023GOLDSELL562605606010200Target200,000/-
23/02/2023GOLDSELL559005570010200Target200,000/-
23/02/2023SILVERSELL65100646001064500Target180,000/-
24/02/2023SILVERSELL640006350010700Target210,000/-
27/02/2023SILVERBUY626006315010550Target165,000/-
28/02/2023GOLDBUY553505555010200Target200,000/-