February 2022

  • Home
  • February 2022
DATEBULLIONBUY/SELLENTRYEXITPOINTSLOTSRESULTPROFIT
01/02/2022GOLDBUY 480204822020010Target200,000
01/02/2022SILVERBUY 614606169023010Target150,000
02/02/2022GOLDBUY 478304803020010Target200,000
02/02/2022SILVERBUY 616006100060010Target180,000
03/02/2022GOLDSELL480404784020010Target200,000
03/02/2022SILVERSELL611006050060010Target180,000
04/02/2022GOLDBUY 479204812020010Target200,000
04/02/2022SILVERSELL6095060035060010Target1,800,000
07/02/2022SILVERBUY 615006230080010Target240,000
08/02/2022SILVERBUY 620006240040010Target120,000/-
08/02/2022GOLDBUY 483004842012010Target120,000/-
09/02/2022GOLDBUY 484804868020010Target200,000
10/02/2022GOLDBUY 486004890030010Target300,000
10/02/2022SILVERBUY 628006340060010Target180,000
11/02/2022GOLDBUY 489004910020010Target200,000/-
11/02/2022SILVERBUY 624006290050010Target150,000/-
14/02/2022GoldBuy637006420050010Target1,50,000/-
14/02/2022SilverBuy493004950020010Target2,00,000/-
15/02/2022GoldBuy629606346050010Target1,25,000/-
15/02/2022SilverBuy492404946020010Target2,00,000/-
16/02/2022GoldBuy630156351550010Target1,50,000/-
16/02/2022SilverBuy492404946020010Target2,00,000/-
17/02/2022GoldBuy630156351550010Target1,50,000/-
17/02/2022SilverSell502505005020010Target2,00,000/-
18/02/2022GoldBuy499805018020010Target2,00,000/-
18/02/2022GoldBuy637656426550010Target1,50,000/-
21/02/2022GOLD BUY 499205013021010Success210,000/-
21/02/2022SILVERBUY632006374054010Success162,000/-
22/02/2022GOLDBUY503505060025010Success250,000/-
22/02/2022GOLDBUY504005067027010Success270,000/-
23/02/2022SILVERBUY640006456056010Success168,000/-
23/02/2022GOLDBUY500305025022010Success220,000/-
24/02/2022GOLD SELL525505205050010Success500,000/-
24/02/2022GOLDSELL520005150050010Success500,000/-
25/02/2022GOLDSELL509505060035010Success350,000/-
25/02/2022GOLD SELL507005030040010Success400,000/-